Training 7

Tags

Deze keer gaan we achter de schermen kijken van een grote professionele website met gemiddeld ongeveer 1000 bezoekers per dag. Er zijn bijvoorbeeld meer dan duizend cursussen die gehaald worden vanuit de externe databases van de school. Ook het aantal ingeschreven cursisten wordt daar bekomen. We gebruiken pure php om dit te bekomen.

Het is niet de bedoeling dat we de volledige site namaken. We nemen er de stukken uit die didactisch interessant zijn en nog niet aan bod zijn gekomen.

GDPR wetgeving en SEO worden hier optimaal uitgewerkt.

Slideshow met drie dia's tegelijkertijd.


Elke dia verwijst naar een nieuwsitem.

Voorstelling van eerste en tweede echelon met views die verwijzen naar andere inhoud met hover effect.


Tweede echelon (hier Computer uit eerste echelon)


Voorstelling per groep (vb webdesigner).

Niet alle inhoud wordt aan de bezoeker getoond (vb de leerkracht van de cursus). Met de nodige rechten zie je dit wel natuurlijk.

Meerdere contactformulieren, met telkens andere mails als bestemmeling.

Een algemeen zoekvenster, maar met uitsluiting van sommige velden (vb leerkracht). anders kan je toch de leerkracht vinden voor een cursus.

Views met vergevorderde filters.


Facturatie aanvraag formulier, met mogelijkheid om te exporteren naar printer, pdf, mail.

Exportmogelijkheid van alle nodes van een bepaald inhoudstype.


Tenslotte een systeem dat naar het online inschrijven verwijst. (externe site)