Smart Trim

Bij de weergave van een gedeelte van een tekstveld kan je met deze module niet alleen het aantal karakters weergeven, maar ook de woorden. Je kiest ook of er een aparte knop moet zijn om de volledige inhoud te zien.