Views met tabs

Je kan tabs gebruiken in een view om gefilterde inhoud weer te geven.

Hier volgt een korte werkwijze... We hebben hier een tab waar alle inhoud wordt getoond samen met tabs die gefilterde inhoud toont.