Simple Questionnaire

Deze volledig zelf geschreven module zorgt voor een inhoudstype dat een vragenlijst genereert. Het is met opzet simpel gehouden. Voor meer mogelijkheden verwijs ik naar de H5P module en op het ogenblik van dit schrijven, is er nog geen Drupal 8 Quiz module.