Page Manager

Deze module is nodig om Panels te configureren. Ik vind het persoonlijk een moeilijk module. Je kunt voor Panels ook Panelizer gebruiken, dat wat simpeler is.

Page manager werkt met een 'variant'. Daarmee ga je de gewone Drupal weergave herroepen.

Panels

Panels is samen met Display Suite in staat om inhoud op een gestructureerde manier weer te geven.

Je moet er ofwel Page Manager of Panelizer voor hebben om dit in te stellen.

In het inhoudstype duid je aan dat je de weergave wilt met Panels.