Email confirmer

Deze module is een aanvulling op de Mailing List module. Ze vraagt op bevestiging als er een inschrijving is in een mailing lijst.

Bij inschrijving wordt er een bevestiging gevraagd via een link.

Views send

Je hebt een view met een email veld. Met deze module kan je per rij mailen naar dit mailadres en de velden gebruiken met gepersonaliseerde berichten. Een soort gepersonaliseerde nieuwsbrief...

Obfuscate

Een Email veld wordt door spam robots makkelijk gedetecteerd en ge√Įndexeerd.

Deze module maskeert de mailadressen. Kijk maar eens naar de broncode van het mailadres.

Drupal8_002648.png

Workbench Email

De module hoort samen met de Workbench en Workbench Moderation modules. Ze zorgt er voor dat er een mail kan verstuurd worden naar gelijk wie, telkens er een transitie werd gemaakt. Een transitie is een overgang van status van je inhoud. Bijvoorbeeld van klad naar gepubliceerd.

Email

De e-mailmodule zit standaard in de core en laat toe een emailveld aan te maken. De module staat standaard aan.