Herhalingsoefening basisvaardigheden

Deze oefening behandelt een groot deel van de Drupal 8 basis cursus. Ze zal ook gebruikt worden in de snelcursus. Het onderwerp is schilderkunst. Voor de startbestanden, klik hier. (desnoods aanvullen via Wikpedia) 

Het uitgewerkt voorbeeld staat op drupal8.club/snel1.

We maken in deze oefening gebruik van pathauto. Deze module met 2 afhankelijkheden (Token en Ctools) zorgt er voor dat de URL een leesbare titel krijgt. Anders krijg je de steriele schrijfwijze met nodes. Het is best dat je dit eerst doet omdat bestaande inhoud anders opnieuw moet worden opgeslagen. Het format dat we nemen is inhoudstype/titel.

Drupal8_001413.png

Basis voor dit project zijn de schilderijen. Ze bevatten afbeeldingen die ook in de slideshow voorkomen en zijn op1170 X 330px geresized. Het thema is Zircon: https://www.drupal.org/project/zircon

Drupal8_001396.png

Het bevat ook nog een referentie naar de inhoudstypes musea en schilder. De referentie naar de kunststroming is een taxonomiereferentie.
Drupal8_001397.png

Bij de schilders zijn er foto's (soms meervoudig) en een bespreking. Via de module Field group is er een tabstructuur gemaakt.
Drupal8_001398.png
Drupal8_001399.png

Bij de schilders verschijnt er ook een blok met de andere schilders. Dit is een view in blokvorm. Merk op dat de schilder die wordt getoond, niet in de view voorkomt. We doen dit met een contextuele filter.

Drupal8_001411.png

Er is één museum verder uitgewerkt. Het bevat een veldverzameling (field collection module) met de exposities en hun startdata. Tevens is er een vertaling om de principes van vertalingen uit te leggen.


Drupal8_001401.png

De vertaling... Merk op dat de labels mee vertaald werden.
Drupal8_001402.png

Er is een view met de schilderijen en hun schilders. Aangezien de foto van de schilders in een ander inhoudstype zitten dan de schilderijen, moet er met een relatie gewerkt worden. We gebruiken de rooster voorstelling. Met  de klasse views-align-center wordt de inhoud gecentreerd weergegeven. De foto van de schilder heeft een zelfgemaakte afbeeldingsstijl. Met de nodige CSS wordt er afgerond en een schaduw meegegeven.


Drupal8_001403.png

De CSS.. Ook de branding (= info van de site) krijgt wat CSS mee. Ik heb ook de kolommen in de tabel (zie later) wat uit elkaar gehaald. Ze plakten aaneen..

Drupal8_001409.png

bij klikken is er een colorbox voorstelling van alle schilderijen op de pagina. Colorbox is 'third party'.
Drupal8_001404.png

Merk ook de filter op van de taxonomietermen:
Drupal8_001405.png

Er is een view bijlage (attachment) gemaakt dat jaartal van het jongste en het oudste schilderij toont. Dit gekoppeld aan de view met de schilderijen. Dit wordt met de aggregatiefunctie van views gedaan.

Drupal8_001412.png

Er is ook een view in tabelvorm van de schilders. Weer een zelfgemaakt vierkante afbeeldingsstijl. Hier wordt een omgekeerde relatie gelegd om de schilderijen te kunnen tonen. Via de tabel instellingen worden sommige kolommen bij elkaar gevoegd.


Drupal8_001406.png

We bespreken de rechten door een medewerker aan te maken. Deze medewerker zal na inloggen de link 'Medewerker' zien. Hij/zij kan nu inhoud toevoegen van het type 'Musea'.
Drupal8_001407.png

De slideshow is met de module views slideshow gemaakt (third party). De front page werd overruled door een welkomstpagina en er werd een aparte menu aangemaakt die de taxonomietermen bevat. Dit is geen view. De links zijn manueel aangebracht.


Drupal8_001408.png

Achter de schermen is ook de IMCE geïnstalleerd. Dit om makkelijk afbeeldingen tussen de tekst aan te brengen. Zoals bij deze bespreking...

Drupal8_001410.png

trefwoorden