Drupal 8 versus Drupal 7: stand van zaken

Vandaag 12/10/2017 heb ik net de 4053 ste module gescreend. De laatste blijkt...Ik ben er maanden mee bezig geweest en het heeft een boost gegeven aan de diepgang en breedte van mijn lesinhoud. Er waren 163 pagina's met elk 25 modules. Ik heb er 272 weerhouden die ik interessant  vind. De ene al wat meer bruikbaar dan de andere. De besprekingen staan op de site (www.drupal8.support) en bevatten een korte maar duidelijke omschrijving. Ik denk dat ik daarom in staat ben om een gemotiveerd oordeel te vellen over Drupal 8 versus Drupal 7, op dit ogenblik.

Screen000517.png

Algemeen

De compleet nieuwe mappenstructuur is overzichtelijker. Duidelijker en meer gestructureerd. Bij Drupal 7 zat alles in de map sites. De Symphony component voor de programmeurs is ook een groot voordeel te noemen. De instellingen voor de trusted hosted settings zijn voor een huis- en tuingebruiker, moeilijk. Ook het verplicht gebruik van Composer is voor sommige mensen een stap te ver. Ik ben er intussen wel voorstander van.

Ingebouwde modules

Drupal 8 heeft met zijn ingebouwde CKEditor en Views modules, geen extra functionaliteit toegevoegd aan Drupal 8. Je krijgt de tijdswinst van het installeren cadeau en de snelheid zal ook toegenomen zijn, maar een meerwaarde in extra mogelijkheden, is het niet. De ingebouwde meertaligheid is wel een aanwinst. Veel makkelijker, net als de responsive afbeeldingsstijlen. Soms zijn er in de kernmodules, storende bugs aanwezig die blijkbaar niet opgelost raken. ---Bij views moet je geen filter publiek zetten en je filter items manueel kiezen... wit scherm.---

Thema's

Alle thema's worden responsive. De geteste thema's zijn beter qua layout, maar de meeste zitten nog vol met fouten. Bij sommige thema's toont de branding geen website titel bij meertaligheid, diavoorstellingen aanpassen bij andere thema's geven een wit scherm...

Uitbreidingen

De 272 modules die ik heb uitgetest zijn veelal dev versies. Ook daar zit het nog vol met bugs, maar dit is logisch, daarom is het een dev versie. Toch zijn we al vele maanden na de Drupal 8 release. De nieuwe Commerce structuur en Panels zijn wel een verademing ten opzichte van vroeger. Sommige uitbreidingen werken maar de updates niet meer. Een update van Display Suite heeft menig cursist zijn site om zeep geholpen..

Wat mij uitermate stoort is het ontbreken van enkele van de meest nuttige modules, waarvoor er nog geen enkele vervanging is, op dit ogenblik.

  • Feeds (met CSV)
  • Editable views
  • Views selective filters
  • Node Export
  • Een werkende kalender
  • Een werkende backup and migrate
  • Rules met een gebruiksvriendelijke interface in plaats van het onbruikbaar ding nu.
  • Veel commerce uitbreidingen


Conclusie

Er moet nog veel gebeuren vooraleer Drupal 8, dezelfde functionaliteit heeft van Drupal 7. Rome is niet op één dag gebouwd.. en zo zal Drupal 8 dit ook niet zijn. Drupal 8 zal dé CMS worden van de programmeurs die op maat van de klant nog gaan verfijnen. Het zal niet meer ter vervanging zijn van een Wordpress en Joomla site. Daarvoor is het te complex geworden. Zelfs om een eenvoudige nieuwsbrief te versturen heb je Composer nodig. Dit is soms een stap te ver. Programmeurs gaan mij nu uitlachen. Winkeliers niet. 

De moeilijkheid om een Drupalsite te maken en te onderhouden versus de (in de toekomst) enorme mogelijkheden van Drupal 8, scheppen een dualiteit. Deze kan enkel opgelost worden door mijn lessen op te splitsen in 2 groepen. Zij die sites maken en zij die een reeds bestaande Drupal site gebruiken. Ik heb reeds les gegeven aan honderden Drupallers. Tot hiertoe kon je iedereen een site leren maken en gebruiken. De ene al complexer dan de andere. Nu ga ik moeten opsplitsen en ook cursisten een kant en klare distributie aanbieden. Ik ben bezig om deze distributies te maken. Niet iedereen die met een wagen rijdt, weet hoe een motor werkt.

Ik ben en blijf een echte Drupaller. Drupal verteerbaar houden voor iedereen is voor mij dé uitdaging. Open source heeft iets sociaals en mag niet beperkt blijven tot de happy few.