Entity Overlay

In Drupal kan je een referentieveld gebruiken. Dit geeft dan ofwel ene link naar deze referentie ofwel kan je (een gedeelte van) deze referentie tonen. Deze module zal bij het klikken op de referentielink de inhoud tonen als een popup venster. Handig. Je blijft op de oorspronkelijke node.

Entity Connect

Als er in een inhoudstype wordt verwezen naar een inhoud, gebruikers, taxonmietermen,... dan kan je dit maar linken als er reeds refererende inhoud bestaat. Je kunt bij de Mona Lisa niet linken met Leonardo Da Vinci, als die nog niet aangemaakt werd.

Views: mogelijkheden van de kern module

Met deze oefening gaan we de mogelijkheden overlopen van views (=overzichten). We beperken ons tot de kern module. Views heeft nog veel uitbreidingen, maar dit is voor later. Tevens komt er een referentie naar inhoud aan bod. De referentie module is echter ook ingebouwd in de kern. Je hoeft dus niets te installeren.

Komt aan bod in deze oefening:

Soorten views:

  • pagina
  • blok
  • bijlage
  • entity reference
  • feed

Voorstellen van de inhoud in: