Views Conditional

Velden al of niet tonen, afhankelijk van de inhoud van andere velden... Meer nog de inhoud aanpassen afhankelijk van de inhoud van andere velden.. Dit is de geknipte module.

Ik maak 2 artikels aan met elk een foto van een kat.

Screen000006.png

In de view is er een artikel dat geen foto toont, niettegenstaande er wel degelijk een is.. 

Screen000005.png

Conditional Fields

Een veld verbergen of laten verschijnen al naar gelang de waarde van een ander veld.. Met deze module komt er bij het inhoudstype een tabblad bij.

Drupal8_002753.png

Je kunt er een 'Control' veld en een 'Target' veld mee instellen. De status of waarde van het 'Control' veld zal bepalen of het 'Target' veld zal getoond worden of niet.

Drupal8_002754.png