Video Embed Field

Video Embed field laat je toe een filmpje van Youtube of Vimeo  in een veld in te sluiten door het ingeven van de juiste url.

Na het installeren en aanzetten van de module voeg je een veld van het type: 'Video Embed' toe aan een inhoudstype.

video add field.png

Vink de providers aan die je wenst te gebruiken en sla de instellingen op.