Pathauto

Pathauto kan automatisch aliassen aanmaken voor de kerninhoudstypen: nodes, taxonomy terms, users, blogs en events ofwel tekstpagina’s, categorietermen, gebruikers, blogs en gebeurtenissen.
De URL (paginanaam) is afgeleid van resp. de titel van de pagina, de categorienaam, gebruikersnaam, blogtitel resp. naam van de gebeurtenis.

Stap #1. Modules installeren

De volgende module(s) zijn noodzakelijk: