Admin Toolbar

De module Admin Toolbar zet de standaard Toolbar om naar een dropdown menu zodat je snel(ler) toegang krijgt tot alle beheersfuncties.

administration toolbar.png

De module voorziet ook in een submodule Admin Toolbar Extra Tools

administration toolbar modules.png