Permissions by Term

Deze handige module zorgt er voor dat je elke node met een taxonomieterm kunt voorzien, die de toegangsrechten voor de node regelt.

Een node met bijvoorbeeld Drupal Basic als term, kan je zo instellen dat enkel bepaalde personen en rollen toegang krijgen tot alle nodes die deze term bevatten.

Je maakt eerste enkele tags aan...

Drupal8_002252.png

Je kent inhoud toe aan deze tags.

Taxonomy Menu

Taxonomie wordt gebruikt om met trefwoorden je inhoud te groeperen  via teasers.

Als je bvb een blokje wilt met je termen van een woordenlijst, dan kan je dit met behulp van views. Je maakt een view aan in blokvorm van de gewenste termen.

De taxonomy menu doet net het zelfde, zonder dat je iets moet doen en met meer mogelijkheden (vb inspringen bij hiërarchie) … ik maak een simpele structuur aan. Termen in een woordenlijst…

Drupal8_001683.png

Taxonomie woordenboeken

Taxonomie is een systeem van trefwoorden waarmee je gelijkaardige inhoud kunt groeperen. Ze worden dan als een overzicht weergegeven. Taxonomie kan inhoudstypes overstijgen als je dezelfde trefwoorden gebruikt. Om een beetje orde in die trefwoorden te houden, verzamel je eenzelfde soort trefwoorden in één woordenlijst.