Views relaties

Relaties in views komen van pas als je een referentie hebt tussen 2 of meerdere inhoudtypes;

We hebben een inhoudstype van kunstschilders met een body en een afbeeldingsveld..


Drupal8_001492.png

Bij een inhoudstype schilderijen is er een referentie naar de schilder (gans onderaan)


Drupal8_001493.png

De referentie..