Entity Browser

Een zeer bruikbare module om bijvoorbeeld in referentievelden te gebruiken. Wel complex door de vele instellingen.

Ik ga deze module aan de hand van een case uiteenzetten. We willen een formulier maken waarmee bezoekers producten kunnen aanduiden waar ze meer informatie over wensen. Dit doen ze aan de hand van een view die gebruikt wordt de Entity Browser. In deze view kan je ook filteren, wat het probleem oplost dat in veel fora voorkomt en waar iedereen zich op stuk bijt. Met Entity Reference kan je (voorlopig) niet filteren.

Multiselect

Een handige manier om items te selecteren uit lange lijsten van integer, tekst, referentievelden, taxonomie,...

Activeer de widget

Screen000627.png

En kies...

Screen000626.png
 

Entity Reference Views Select

In Drupal 8 zit referentie standaard in de kern. Je hebt er geen uitbreidingsmodule voor nodig. Waarom dan deze module?

1) Zonder deze module kan je reeds een view nemen om een referentieveld in te geven.

Standaard staat het zo:

Screen000598.png

Je kiest nu views als referentie type in plaats van standaard.

Screen000597.png

Dynamic Entity Reference

Bij een referentieveld moet je op voorhand definiëren van welk type de referentie is. (Inhoud, Commentaar, Taxonomie, Gebruikers,...)

Als je deze beperking niet wilt bij de input, dan is deze module geschikt. Je krijgt een nieuw veldtype bij.

Drupal8_002807.png

Je kunt meervoudig selecteren


Drupal8_002808.png

Voor elk type kan je verfijnen wat je wilt.

Refereren naar een veld in een ander inhoudstype

Als je met een referentie werkt naar inhoud, gebruiker, taxonomie,... dan kan je uit een keuzelijst of tekstvak kiezen waartoe je naar refereert. Je ziet dan de naam (titel) van het veld.

Wat als je bij je keuze ook een afbeelding, tekst, .. van het veld in het andere inhoudstype wilt zien? In views is dit makkelijk. Via een relatie kan je aan de velden in het andere inhoudstype. 

Entity Connect

Als er in een inhoudstype wordt verwezen naar een inhoud, gebruikers, taxonmietermen,... dan kan je dit maar linken als er reeds refererende inhoud bestaat. Je kunt bij de Mona Lisa niet linken met Leonardo Da Vinci, als die nog niet aangemaakt werd.

Deze module zorgt er voor dat je dit op het moment zelf kunt doen. Je kunt bestaande inhoud bewerken en indien ze nog niet bestaat, aanmaken. Handig.

Ik maak om didactische redenen, een referentie aan in Article naar Basic Page.

Inline Entity Form

Deze module zorgt voor een widget (= invoertype) bij een referentieveld. Normaal is dit gewoon een gekozen link naar een node in een ander inhoudstype. Met deze Inline Entity Form wordt dit uitgebreid. Je kunt nodes die nog niet bestaan op het moment zelf aanmaken, zonder naar het ander inhoudstype te gaan. De Commerce module maakt er trouwens ook gebruik van om de relatie tussen de weergave van de producten en de producten zelf mogelijk te maken.

Afbeeldingen met referentie

Als er in een veld een getal (of zelfs tekst) moet worden ingevuld bvb moeilijkheidsgraad, korting, prijs, leeftijd,.. dan is het soms wenselijk om daar een afbeelding voor te gebruiken.

Je kunt dit op verschillende manieren:

  • via computed field
  • via views en herschrijven
  • via een referentieveld

Wij bespreken dit laatste. We maken een inhoudstype aan waar we 'rating' zullen invullen als getal.

Drupal8_001616.png

Taxonomie woordenboeken

Taxonomie is een systeem van trefwoorden waarmee je gelijkaardige inhoud kunt groeperen. Ze worden dan als een overzicht weergegeven. Taxonomie kan inhoudstypes overstijgen als je dezelfde trefwoorden gebruikt. Om een beetje orde in die trefwoorden te houden, verzamel je eenzelfde soort trefwoorden in één woordenlijst.