Simple Popup Views

Met deze module kan je een aantal velden als een link in een view weergeven. Bij klikken of aanwijzen komen de velden dan als popup tevoorschijn.

Screen001094.png

Je krijgt bij velden een mogelijkheid bij. 


Screen001095.png

Je kiest de naam van de link en daarna de velden via tokens.

Simple Popup Blocks

Je hebt een pagina met een blok die je wilt laten verschijnen als popup om de aandacht er op te vestigen...De gebruiker kan deze popup minimaliseren of verwijderen. Het blok blijft achter ook als gewoon blok beschikbaar.

Je vindt de instellingen hier.

Modal Page

Eenvoudige module die toelaat dat er een popup verschijnt op de pagina die je wenst.

Ideaal om de aandacht te vestigen op een speciaal item. Er is ook een knop die de gebruiker toelaat om de popup uit te schakelen in de toekomst. Je stelt het zo in...

Modal_Page_CMS.png

De popup verschijnt..

Modal_Page_Site.png

Simple Image Popup

Deze module zorgt er voor dat je kunt in de CKEditor een afbeelding invoegen, die bij klikken opent in een popup venster. Het is geen galerij. Het gaat niet van de éne naar de andere afbeelding. Maar het heeft de verdienste dat je in je tekst een kleinere afbeelding kunt gebruiken om die dan in de popup groter voor te stellen. 

Tevens is het ook een weergavemogelijkheid van aan afbeeldingsveld, maar daar zijn er betere modules voor.

Activeer de knop in de CKEditor

Alertbox

Wil je een bericht laten verschijnen, al of niet als popup? Dit kan met deze module.

Drupal8_002318.png

Je kunt de popup inschakelen (= modal overlay).

Je kunt ook de bezoekers toelaten het bericht uit te schakelen. dan wordt er een cookie in hun computer geplaatst zodanig dat ze geen verdere berichten krijgen.


Drupal8_002319.png

NG Lightbox

Als je een invulformulier zoals een login als popup wilt laten verschijnen, dan gebruik je deze module.

Drupal8_002330.png

Je duidt het pad aan waar de lightbox moet verschijnen. Drupal 8 heeft een ingebouwde popup stijl.


Drupal8_002331.png