Nice Menus

Nice Menus zorgt voor een alternatieve menustructuur. Voor de Nice moet je zelf zorgen met CSS...

Bij blokken vind je een nieuw item.

Screen000743.png

Je stelt het in. 
Screen000744.png
Screen000745.png

Een voorbeeld zonder zelf CSS te hebben toegevoegd.

Menu Block

Met deze module kan je onder andere het niveau van je menu's bepalen. Je moet natuurlijk eerst een menustructuur hebben..

Een voorbeeldje.

Screen000740.png

Nu kan je een menu in 2 blokken splitsen. In één blok toon je het hoofdmenu (niveau 1) en enkel het hoofdmenu.

Screen000739.png

In een ander blok op een andere plaats toon je vanaf niveau 2...

Menu's en menulinks

Menu's zijn verzamelingen van links (menu links). Ze kunnen manueel toegevoegd worden. Hier zie je een voorbeeld van de menu's van een site. Verken de menu's van je eigen site. Opgepast van administration. Het bevat de links van je beheer...

Soms is het nuttig om een extra menu aan te maken.

Drupal8_001512.png