File Entity Browser

Deze module vergt heel wat werk om te installeren, maar het is de moeite. Je moet een vijftal modules installeren met een drietal third parties. Je kunt het ook met composer doen, maar je bent niet verplicht.

Voor zij die het met composer doen composer require... en dan onderstaande opdrachten uitvoeren. De third parties (laatste 3) komen in de map Vendor terecht. Die moet je nog kopiëren naar de map libraries. Echte Drupallers passen dit in in het Json bestand, maar dit zou ons te ver leiden.