Simplenews

Nieuwsbrieven verzenden in HTML.. geen probleem op geplande tijdstippen.. geen probleem in combinatie met Swiftmailer en Simplenews Scheduler.

Je kunt enkele voorbeeld nieuwsbrieven gebruiken. Er zijn 4 categorieën aangemaakt, maar jij beslist daar natuurlijk zelf over.

Drupal8_002096.png

Kies voor HTML, ook de prioriteit kan je instellen.


Drupal8_002097.png

Swift Mailer

Deze module kan niet zonder Composer geïnstalleerd worden. (zie bespreking composer) Ze is ook afhankelijk van de Mail System module. Je kunt er HTML mails mee versturen. Ook Webform maakt er gebruik van.

Drupal8_002041.png
Drupal8_002042.png