inhoud beheren

CSV Importer

In een inhoudstype nodes aanbrengen.

Het CSV bestand moet in de eerste rij de machinenamen bevatten. Kijk ook naar het voorbeeld dat zij gebruiken. Referenties (afbeeldingen) moet je met de ID van het bestand aanspreken. Je kunt dit desnoods vinden door zelf een view aan te maken.

Screen000660.png

De import doe je zo:


Screen000661.png

Add Another

Deze simpele module maakt dat je bij het opslaan nog een node kunt bijmaken van het zelfde inhoudstype. Handig als je veel inhoud moet toevoegen.

Screen000567.png

Het kan per inhoudstype worden ingesteld. Voor reeds bestaande inhoudstypes, moet je nog eens opslaan om Add Another te laten werken.

Screen000566.png

Node Clone

Je krijgt een knop bij als administrator om een node te klonen. De naam wordt standaard 'Clone of'... en je kunt alles wijzigen. Handig als je gelijkaardige inhoud moet aanmaken.

Screen000514.png

 

Content Import

Deze module biedt beperkte importmogelijkheden. Niet te vergelijken met de CSV import van Feeds, maar toch...

Wat kan het niet:

  1. bestaande nodes bijwerken. Er worden altijd nieuwe nodes aangemaakt. 
  2. enkel taxonomievelden zijn meervoudig te gebruiken
  3. geen referentievelden naar inhoud
  4. scheidingsteken zelf kiezen

Laten we starten met het CSV bestand. Het is een komma gescheiden bestand. Excel omzetten naar CSV geeft standaard een punt-komma als scheiding en is niet bruikbaar.

Content Type Clone

Stel dat je een inhoudstype hebt die gelijkenissen vertoont met een bestaand inhoudstype... Of je wilt gewoon een dubbel van wat je reeds hebt, inclusief de inhoud..

Na activeren van de module komt er een kloon mogelijkheid bij.

Screen000078.png

Dynamic Entity Reference

Bij een referentieveld moet je op voorhand definiëren van welk type de referentie is. (Inhoud, Commentaar, Taxonomie, Gebruikers,...)

Als je deze beperking niet wilt bij de input, dan is deze module geschikt. Je krijgt een nieuw veldtype bij.

Drupal8_002807.png

Je kunt meervoudig selecteren


Drupal8_002808.png

Voor elk type kan je verfijnen wat je wilt.

Context

Je kunt de structuur van je site dynamisch beheren door de blokken toe te kennen aan inhoudstypes, pagina's... Je moet dan telkens per blok aanduiden wanneer je wat wilt. Deze module draait de rollen om... Wat wil je zien bij bvb een bepaald inhoudstype. De instellingen gebeuren vanuit dezelfde interface: 'Context'.

Ik verduidelijk met een voorbeeld. Als ik kijk naar een node van het inhoudstype 'Basic Page', dan wil ik het hoofdmenu op de gewone plaats.

Drupal8_002800.png

Entity Clone

Alles in Drupal wat inhoud aangaat noemt men een entiteit. Nodes, views, menu's, blokken, taxonomie,.. Deze module laat toe om alles te dupliceren.

Bij elke entiteit komt er een Clone tab bij.

Drupal8_002788.png

Drupal8_002790.png


Drupal8_002792.png

Devel

Deze module laat u toe om snel dummy inhoud aan te maken, alsook dummy menus, gebruikers en taxoniemtermen.
Installeer de module en zet ze aan.
Ga naar instellingen - Ontwikkeling.

Wanneer je kiest voor generate inhoud, kan je kiezen om inhoud aan te maken in een van de aanwezige inhoudstype, ook de nieuw aangemaakte. Je stelt in hoeveel nodes er moeten worden aangemaakt, alsook hoe ver terug in de tijd en hoeveel commentaren er moeten worden voorzien per node.

Abonneer op inhoud beheren