Simple multi step form

Het invoerformulier van een inhoudstype kan stap voor stap worden ingevoerd met deze module. Een alternatief voor Field Group.

In de presentatievorm kunt u de pagina's toevoegen.

Screen001215.png

De pagina's verschijnen als een tabblad. Onderaan krijg je niet 'Opslaan' maar 'Volgende' totdat je de laatste stap hebt bereikt.

Screen001214.png

Convert Nodes

Met deze module kan je nodes overzetten van het ene inhoudstype naar een ander. De velden moeten dan natuurlijk wel van dezelfde aard zijn.

Je denkt: 'Waar zou deze module kunnen voor gebruikt worden?'. Wel ik heb al meerdere keren de naam van een inhoudstype willen wijzigen. Dit kan, maar je zit altijd met de originele machinenaam van het inhoudstype. Hiermee kan je dit oplossen om alles naar het nieuwe type over te zetten. Ook iemand die verschillende inhoudstypes naar één wil overzetten kan hier mee aan het werk.

Wat wil je omzetten?

Maak zelf je CSV, TXT importer

Een uitdaging.. Complexe materie, eenvoudig overbrengen... ik ga dit proberen in kleine stapjes...De prints zijn Engelstalig, waarvoor excuses. Als Vlaming kan je toch makkelijk volgen hé.., omgekeerd is moeilijker...

We gaan lijst van honden importeren die we in ons 'hondenhotel' ontvangen. (Volledig fictief uiteraard). (Deze bespreking kan even goed gebruikt worden om een Webshop --type Basic Cart-- te maken uitgaande van een stocklijst.)

Maak een inhoudstype 'Honden' aan met naast de titel nog een bodyveld.

Content Access

Deze module laat je toe om op inhoudstype niveau de toegang te bepalen.

Wie mag er de nodes zien, wijzigen, aanmaken? In te stellen per rol.

Je gaat naar je inhoudstype. Er is een tabblad bijgekomen met toegangsrechten..

Screen000904.png

Je kunt zelfs bepalen of je nog per node de rechten kunt instellen of niet.

Screen000905.png

Quick Edit

Deze module zit in de kern en laat je toe om inhoud 'snel' te bewerken. De 'Bewerken' knop rechtsboven zet de bewerkingslinks allemaal aan. 

Wat de meeste mensen niet weten is dat je dit als alternatief kunt gebruiken voor de Editable Views module die op het ogenblik van dit schrijven nog niet in Drupal 8 voorradig is. Het heeft niet dezelfde functionaliteit, maar toch..

De view moet in de inhoudsmodus staan.

Screen000815.png

Flag

Als je bij het bekijken van inhoud, taxonomie termen, gebruikers,...  wilt aanduiden dat je er later nog iets mee wilt doen, dan is dit de geschikte module.

Je kunt een lijst met meldingstypes opstellen. Bvb een to do lijst, een opvolging, klaar om te verwijderen,..

De module komt met 2 ingebouwde soorten vlaggen. Bookmark, om inhoud te aan te duiden dat je er later nog iets mee moet doen, en Follower om aan te duiden dat er met de account van een gebruiker iets moet gebeuren.

Views Bulk Edit

Voor deze module moet je eerst Views Bulk Operations installeren.

Screen000700_0.png

Kies het VBO veld  in views

Screen000689.png

Nu krijg je de mogelijkheid om waarden te wijzigen voor alle geselecteerde nodes.

Screen000688.png

Views Bulk Operatons (VBO)

Een module die je eigenlijk niet nodig hebt, tenzij je de Views Bulk Edit versie neemt. Dan is dit een afhankelijke module. Sinds Drupal 8 zit er in views een formulier om enkele standaardhandelingen op verschillende nodes tegelijkertijd uit te voeren.

Zonder deze module ziet het er zo uit.

Screen000696.png

Je krijgt in je view de mogelijkheid om nodes aan te vinken.