filter

Views Autocomplete filters

Voegt een zelfaanvullende filter toe aan een overzicht. Bruikbaar voor titels en voor tekstvelden.  Het resultaat geeft een actueel overzicht van alle inhoud die aan de filtercriteria beantwoorden.

Installeer en zet de module aan.

Maak een overzicht aan met als formaat een tabel of Grid of onopgemaakte lijst.

Voeg de gewenste velden toe

Voeg een tekst of titelveld toe als filter criterium

Abonneer op filter