email

Obfuscate

Een Email veld wordt door spam robots makkelijk gedetecteerd en geïndexeerd.

Deze module maskeert de mailadressen. Kijk maar eens naar de broncode van het mailadres.

Drupal8_002648.png

broncode:

Drupal8_002647.png

Je moet enkel de weergave instellen op obfuscate. Wat een woord...

Workbench Email

De module hoort samen met de Workbench en Workbench Moderation modules. Ze zorgt er voor dat er een mail kan verstuurd worden naar gelijk wie, telkens er een transitie werd gemaakt. Een transitie is een overgang van status van je inhoud. Bijvoorbeeld van klad naar gepubliceerd.

Eerst moet je een template aanmaken.

Drupal8_002056.png

Email

De e-mailmodule zit standaard in de core en laat toe een emailveld aan te maken. De module staat standaard aan. Het emailveld kan zowel getoond worden als een klikbare link of als platte tekst.

Je kan een emailveld toegevoegen aan een inhoudstype.

email add field.png

Indien gewenst kan je een standaardwaarde invullen.

Abonneer op email