D8 Editor File upload

Drupal heeft zijn ingebouwde tekst editor. Met deze module kan je in je tekst een knop toevoegen om bestanden als link weer te geven, na uploaden.

Je hoeft dus niet met FTP de bestanden uploaden en daarna de link gaan zoeken. Dit gebeurt allemaal in één stap. Met IMCE kan je dit ook, maar dit is eenvoudiger.

Deze knop moet je bij de tekstverwerker instellen.

Screen001195.png

Daarna kan je die gebruiken..

SMTP Authentication Support

Je wilt vanaf je site mailen, maar met een extern mailadres. Bvb Gmail. Dat kan met deze module. Je moet de nodige gegevens invullen, zeker als je SMTP authentificatie gebruikt. (paswoord van je mailaccount) Gmail gebruikt poort 465. Deze instellingen overrulen het mailverkeer vanuit je site die normaal gezien, verloopt via je hosting.

Image URL Formatter

Een afbeeldingsveld kan je als afbeelding voorstellen, maar ook als link (URL). Op je eigen site klik je dan om de afbeelding te zien. Logisch.

Als je de weergave via een mail of nieuwsbrief verstuurt krijg je ook de link te zien, maar dan relatief.. Te beginnen met /sites/default/files/... wat natuurlijk niet werkt als link vanuit een externe omgeving.

Deze module zorgt er voor dat je ook je afbeeldingen met een absolute link kunt weergeven.

Screen001188.png

Node Save Redirect

Eenvoudige module met veel mogelijkheden. Na het aanmaken en/of aanpassen van inhoud kan je in plaats van de inhoud te tonen, een redirect uitvoeren. Zo kan je bijvoorbeeld een bedanking plaatsen. Normaal gezien kan dit ook met Rules..., maar dit is eenvoudiger.

Screen001184.png

 

Admin Content Notification

Een module die eigenlijk niet zou mogen bestaan, ware het niet dat Drupal 8 Rules zo gebrekkig blijft.

Het stuurt een mail als er nieuwe inhoud (of update) werd aangemaakt. Je kunt enkele tokens gebruiken, waaronder de link naar de nieuwe inhoud.

Screen001170.png

De instellingen
Screen001171.png

Convert Nodes

Met deze module kan je nodes overzetten van het ene inhoudstype naar een ander. De velden moeten dan natuurlijk wel van dezelfde aard zijn.

Je denkt: 'Waar zou deze module kunnen voor gebruikt worden?'. Wel ik heb al meerdere keren de naam van een inhoudstype willen wijzigen. Dit kan, maar je zit altijd met de originele machinenaam van het inhoudstype. Hiermee kan je dit oplossen om alles naar het nieuwe type over te zetten. Ook iemand die verschillende inhoudstypes naar één wil overzetten kan hier mee aan het werk.

Wat wil je omzetten?

Marquee

Zet een onopgemaakt tekstveldje om in een lichtkrantje. Daarna kan je de klasse .marquee zelf wat CSS meegeven.

In de weergave van het veld...

Screen001157.png

Kies de richting.


Screen001158.png

Bingo. Bewegende tekst.


Screen001160.png

Title Field for Manage Display

Standaard wordt de titel van een node als blok aangeboden. Meestal wordt dit blokje bovenaan de inhoud geplaatst. Deze module laat je toe om de titel als veld tussen alle andere velden te plaatsen en wat opmaak mee te geven. Je moet dan wel voor dit inhoudstype het blokje uitschakelen, anders krijg je de titel twee keer. Je moet wel 'title' als format nemen.

Screen001154.png
Screen001155.png

A Simple Timeline

Handige module die een view omtovert tot een tijdslijn. Het woord tijdslijn kan ruim geïnterpreteerd worden. Alles wat je eigenlijk onder elkaar wilt tonen komt in aanmerking. De volgorde van de view is daarvoor bepalend. Het hoeft dus geen datum te zijn.

Je hebt verschillende instellingen:

Screen001147.png
Screen001148.png

Bulk User Registration

Je hebt een groot aantal gebruikers die je in een bepaalde rol wilt importeren vanuit een CSV bestand? Dit kan. Na de import wordt elke nieuwe gebruiker gemaild om een paswoord in te stellen.

Maak een CSV bestandje volgens deze format:

Screen001143.png

Importeer..


Screen001142.png

Gedaan: