Copyright Block

De module maakt een blok aan waarin je een eigen copyright tekst kan aanmaken en waarbij je gebruik kan maken van de beschikbare tokens.
Download de module en zet ze aan
Ga naar Structuur - Blok-layout en klik op 'blok plaatsen' bij de blok waarin je de copyright tekst wenst. Selecteer copyright blok.