Alertbox

Wil je een bericht laten verschijnen, al of niet als popup? Dit kan met deze module.

Drupal8_002318.png

Je kunt de popup inschakelen (= modal overlay).

Je kunt ook de bezoekers toelaten het bericht uit te schakelen. dan wordt er een cookie in hun computer geplaatst zodanig dat ze geen verdere berichten krijgen.


Drupal8_002319.png

NG Lightbox

Als je een invulformulier zoals een login als popup wilt laten verschijnen, dan gebruik je deze module.

Drupal8_002330.png

Je duidt het pad aan waar de lightbox moet verschijnen. Drupal 8 heeft een ingebouwde popup stijl.


Drupal8_002331.png