Views aggregatie

Bij de gevorderde instellingen van views vind je de aggregatie mogelijkheid.

Drupal8_001484.png

Als deze functie is ingesteld dan komt er bij elk veld een instelling bij:


Drupal8_001485.png

Je moet op een veld groeperen, terwijl de andere velden een rekenkundige bewerking maken.