Image with Title

Een simpele maar zeer bruikbare module die er voor zorgt dat de titel van een afbeelding onderaan de afbeelding wordt getoond. Je hebt er dus geen extra veld voor nodig. Maak enkel dat je de titel kunt invullen. 

Screen001324.png

Text2Image

Een module waarbij je eerst moet nadenken over het nut er van... Het zet tekstvelden (ook titelveld) om naar een afbeelding (in png). Je kunt achtergrond- en letterkleur instellen. Met de module komen er ook een aantal lettertypes mee, maar je kunt er zelf nog toevoegen. Alle tekst wordt dus een afbeelding.

Wanneer zou je dit kunnen gebruiken in nodes en/of overzichten?

OwlCarousel2

Een module, speciaal gemaakt voor Drupal 8. Maakt een slideshow met afbeeldingen, video's en zelfs views. Volledig responsive.

Het is een third party.

Screen001308.png

De slideshow wordt opgebouwd los van enig inhoudstype. Je kunt het instellen via inhoud

Screen001302.png

Image URL Formatter

Een afbeeldingsveld kan je als afbeelding voorstellen, maar ook als link (URL). Op je eigen site klik je dan om de afbeelding te zien. Logisch.

Als je de weergave via een mail of nieuwsbrief verstuurt krijg je ook de link te zien, maar dan relatief.. Te beginnen met /sites/default/files/... wat natuurlijk niet werkt als link vanuit een externe omgeving.

Deze module zorgt er voor dat je ook je afbeeldingen met een absolute link kunt weergeven.

Screen001188.png

Image Edit

Deze module laat toe om heel wat online aanpassingen aan afbeeldingen te doen.

Screen001070.png

Naast het installeren van de module moet je ook nog een third party aanbrengen in de map libraries.

Volg de link op de pagina naar hier.

Screen001065.png

Plaats het enige bestandje op de juiste plaats.

Image effect

We hebben reeds een aantal modules gezien die het mogelijk maken om speciale afbeeldingsstijlen (vb Focal Point, Imagick,...) aan te maken. Deze module is interessant omdat het bij het schalen en daarna 'speciaal resizen' toelaat. Daarbij gaat er geen enkel gedeelte van de afbeelding verloren en wordt de afbeelding opgevuld met een witte achtergrond.

Een voorbeeld.

image-effect.gif

Je ziet dat de ruimte wordt opgevuld, boven en onder met witruimte.

Image Hover Effects

Deze module laat je toe om een hover effect toe te passen op afbeeldingen. Zowel in de nodes als in een view.

Met een beetje CSS (via de Asset injector), kan je zo afbeeldingen in een node, mooi voorstellen. Het komt er op neer dat je een afbeeldingsstijl neemt; bvb vierkant 200px en die via CSS op 150 px zet. Bij inzoomen wordt dan de afbeelding vergroot voorgesteld, maar krijg je geen kwaliteitsverlies.

ImageLightbox

Voorstelling van afbeeldingen in nodes en views met deze eenvoudige module. Er is zelfs geen third party nodig.

Stel de module in

Screen000633.png

Je kan onmiddellijk instellen dat de afbeeldingen naast elkaar moeten komen

Screen000634.png

Bij klikken op de afbeeldingen...